ברוב המקרים מדובר בספק שנשרף. הפתרון הפשוט הוא החלפת הספק השרוף בחדש ע"י איש מקצוע.
מקרה נוסף יכול להיות שנשרף לוח האם, או המעבד.

תקלות נפוצות